The Witcher: Blood Origin

เรื่องย่อ “เดอะ วิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร: ปฐมบทเลือด (The Witcher: Blood Origin)” : เป็นเรื่องราวในโลกของเผ่าพันธุ์เอลฟ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 1,200 ปีก่อนยุคสมัยของเกรอลท์แห่งริเวีย