วันวิบัติ (The Days)

เรื่องย่อซีรีย์ วันวิบัติ (The Days) : ตีแผ่เรื่องราวเหตุการณ์ภัยพิบัติในหลากหลายมิติจากสามแง่มุม ซึ่งเป็นผลมาจากการค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด ผลงานเรื่องนี้มุ่งเน้นการหาคำตอบของคำถามที่ว่า “วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง” จากเหตุการณ์จริงในช่วง 7 วันที่แสนตึงเครียด