Sanctuary: สังเวียนศักดิ์สิทธิ์

เรื่องราวของเด็กหนุ่มเปี่ยมไฟฝันที่ต่อสู้เพื่อชัยชนะแสนริบหรี่ท่ามกลางความสิ้นหวังสุดขีดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วใน Sanctuary: สังเวียนศักดิ์สิทธิ์