SPY x FAMILY ภาค 2

ซีรีส์ SPY x FAMILY ภาค 2 จาก Netflix : ทุกคนล้วนมีด้านที่เก็บงำไว้ไม่ให้ใครเห็น ในยุคที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างต้องต่อสู่กับสงครามข้อมูลอย่างลับๆ แต่รุนแรง ฝั่งตะวันออก (ออสตาเนีย) และฝั่งตะวันตก (เวสทาลิส) เข้าสู่ยุคสงครามเย็นมานานกว่าทศวรรษแล้ว